Klachtenregeling

Uiteraard streeft de praktijk naar een optimale zorg- en dienstverlening.

Mocht u echter ontevreden zijn of mocht u klachten hebben over de behandeling, dan kunt u deze klachten kenbaar maken bij de praktijk. Wij zullen dan in overleg met u pogen tot een goede oplossing te komen, en waar nodig tot verbetering van de dienstverlening. Mocht dit overleg niet leiden tot een voor u acceptabele oplossing, dan kunt u zich wenden tot de SKSG, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt.